+421 915 393 423
andrea.dolgosova@gmail.com

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

Naša materská škola je zapojená do projektu NP PRIM (Projekt inklúzie v Materských školách).

Hlavným cieľom projektu je vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít.

Inklúzia vo vzdelávaní znamená vzdelávanie všetkých detí spolu bez akýchkoľvek organizačných opatrení, ktoré by mohli oddeľovať deti na základe rodu, etnicity, náboženstva, schopností, zdravotných postihnutí a pod. Je to inovatívny prístup, ktorý zdôrazňuje právo všetkých detí na kvalitné vzdelávanie. Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého dieťaťa.

  • Tím zamestnancov našej materskej školy je od 1. októbra 2018 rozšírený o jedného pedagogického asistenta.
  • O účasti v NP PRIM rozhodla obec Kecerovce, ktorá je zriaďovateľom materskej školy podaním žiadosti, kde museli byť splnené povinné kritériá. Oprávnenými používateľmi je 150 obcí identifikovaných V Operačnom programe Ľudské zdroje, preto sme veľmi radi, že práve naša materská škola mala možnosť zapojiť sa do tohto projektu.
  • Riadiacim orgánom Operačného programu Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo vnútra SR.

Regionálny koordinátor: Mgr. Martina Ferencz

MV SR / ÚSVRK poskytuje obci Kecerovce zapojenej do NP PRIM finančné prostriedky na výkon práce:

  • pedagogického asistenta,
  • koordinátora inkluzívneho vzdelávania.
  • Didakticko – materiálna podpora NP PRIM

I. – NP PRIM – Národný projekt predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

Hlavným cieľom NP PRIM I. je zvýšiť účasť detí, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít, v materskej škole prostredníctvom inkluzívneho prostredia a práce s rodinou. Pre tento účel MV SR aj našej materskej škole zabezpečilo materiálnu podporu na skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Zdarma sme dostali balíky:

  1. Kognitívne pomôcky – rôzne didaktické pomôcky (edukačné hry, stavebnice, skladačky, magnetické sady, sada dopravná výchova, hygiena, …)
  2. Socializačné potreby – detské papuče (5 párov), pančuchové nohavice (20 ks), ponožky tenké (20 párov), nohavičky dievčenské (20 ks), slipy chlapčenské (20 ks), detské pyžamo (10 ks), tričko s krátkym rukávom (10 ks), tepláková súprava (10 ks), uterák malý (10 ks), uterák veľký (10 ks), sada detskej posteľnej bielizne (10 ks), detský vankúš a paplón (10 ks).

Daycare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Nursery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

After School

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

+421 915 393 423

Our Goal

Our Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

MŠ Kecerovce
Kontakt
Sociálne siete 

Materská škola pre Vaše deti v obci Kecerovce.