+421 915 393 423
andrea.dolgosova@gmail.com

Denný poriadok

Čas

Priebeh činností

7.00 – 9.00 

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti podľa predstáv detí, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

8.10- 9.30

Osobná hygiena, desiata (harmonogram podľa vekových skupín)

9.30 -10.30

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno- pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti

10.1012.00   

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11.10 -12.30

Osobná hygiena, obed (harmonogram podľa vekových skupín)

12.30 -14.30    

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok

14.10-15.00

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant (harmonogram podľa vekových skupín)

15.00 -16.30  

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenia dňa, rozchádzanie detí

Daycare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Nursery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

After School

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

+421 915 393 423

Our Goal

Our Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

MŠ Kecerovce
Kontakt
Sociálne siete 

Materská škola pre Vaše deti v obci Kecerovce.