Top

Novostavba materskej školy bola uvedená do prevádzky 01.09.2020 je samostatná budova, ktorá sa nachádza oproti murovanej budove Základnej školy. Materská škola sa nachádza v jednoposchodovej samostatne stojacej budove. Je zariadená v zdravotne vhodnom prostredí, kde je chránená pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä hlukom a zdrojmi znečistenie ovzdušia. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie školy a vybavenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju detí.

Budova má 6 tried. V školskom roku 2020/21 sme otvorili 4 triedy s počtom 79 detí, ktoré aktívne navštevujú MŠ. V materskej škole pracuje 9 pedagogických zamestnancov/ riaditeľka MŠ, 7 učiteliek, 1 asistentka učiteľa/ a 5 nepedagogických zamestnancov /2 upratovačky, 2 kuchárky, 1 vedúca ŠJ/.

Areál je oplotený a vstup do areálu je možný cez 2 samostatné bráničky po prístupových chodníkoch. Súčasťou materskej školy je pozemok slúžiaci ako školský dvor, s upraveným trávnatým pozemkom, výlučne pre deti navštevujúce materskú školu. Zásobovanie a vjazd ku kotolni sú zabezpečené cez samostatnú bránu. Parkovanie pre personál materskej školy a rodičov detí je možný na veľkej asfaltovej ploche pred školou.

Nenašli ste čo potrebujete?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme.