Denný poriadok

+421 915 393 423 andrea.dolgosova@gmail.com Facebook Instagram +421 915 393 423 andrea.dolgosova@gmail.com MŠ Kecerovce Domov O nás Novinky Informácie Denný poriadok NP PRIM Platby v materskej škole Režim dňa Triedy Galéria Trieda Lienky Trieda Lienky 2021/2022 Trieda Lienky 2022/2023 Trieda Mravčeky Trieda Mravčeky 2021/2022 Trieda Mravčeky 2022/2023 Trieda Žabky Trieda Žabky 2021/2022 Trieda Žabky 2022/2023 Trieda Motýle Trieda Motýle 2021/2022 Trieda Motýle 2022/2023 Trieda Sovičky Trieda Sovičky 2021/2022 Trieda Sovičky 2022/2023 Trieda Včielky Trieda Včielky 2021/2022 Trieda Včielky 2022/2023 Kontakt Menu Domov O nás Novinky Informácie Denný poriadok NP PRIM Platby v materskej škole Režim dňa Triedy Galéria Trieda Lienky...

O nás

Novostavba materskej školy bola uvedená do prevádzky 01.09.2020 je samostatná budova, ktorá sa nachádza oproti murovanej budove Základnej školy. Materská škola sa nachádza v jednoposchodovej samostatne stojacej budove. Je zariadená v zdravotne vhodnom prostredí, kde je chránená pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä hlukom a zdrojmi znečistenie ovzdušia. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie školy a vybavenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju detí. Budova má 6 tried. V školskom roku 2022/23 sme otvorili 6 tried s počtom 140 detí, ktoré aktívne navštevujú MŠ. V materskej škole pracuje 16 pedagogických zamestnancov/ riaditeľka MŠ, 12 učiteliek, 2 asistentky učiteľa,...